Värdegrund

Under hösten 2013 påbörjades ett stort SWOT-arbete för att undersöka vilka behov vi har som organisation och diskutera vilka styrkor, svagheter, hot och möjligheter ser vi för MAFs framtida arbete.

Detta arbete ledde till ett värdegrundsarbete och en omvärldsanalys, och vi satte igång att arbeta med värdegrund, policies och handlingsplan. Under 2015 arbetade vi fram och antog en värdegrund, olika policies och praxis.

Det var ett gediget arbete där alla delar av verksamheten har deltagit i arbetet – personal, styrelse, pedagoger, medlemsgrupper och besökare.

Vi fortsätter diskussionen och arbetet för att kunna hitta ett gemensamt svar på frågan: ”Vart ska vi tillsammans styra vårt skepp?” Det är ett kontinuerligt arbete och frågan kan vi endast hitta svar på tillsammans.

Värdegrund Malmö amatörteater forum, MAF

MÅNGFALD – AMBITION – FÖRVERKLIGANDE

MAF är en öppen samlingsplats med fokus på lust och glädje.

Ett unikt och levande resurshus som vill bejaka och vara behjälpligt för den icke-professionella scenkonsten i Malmö och Skåne.

Här finns utrymme för att djupdyka i en skapandeprocess likväl som att avnjuta en färdig produktion.

Alla, oavsett ålder, nationalitet, etniskt ursprung, religion, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, är välkomna till MAF.

Utveckling – Utbyte – Vi gör det tillsammans!

 

VÄRDEGRUND antagen 2015-02-26
MAFs styrelse, verksamhetsledare, personal och medlemmar.

Medlemmar

Medlemsgrupper

Adress

Torpgatan 21
211 52 Malmö

Social Medier

Facebook

Mail

info@m-a-f.org