Kurser

Kurser / Vuxenkurser

MAF bedriver även kursverksamhet där förslag och önskemål från medlemmarna liksom de kontakter vi i övrigt knyter med pedagoger och kursledare, ständigt utvecklar utbudet. Vi har ett grundutbud med terminskurser men arrangerar även kortare workshops, seminarier och helgkurser med anknytning till scenkonst och närliggande områden. Kontakter knyts med olika professionella scenkonstarbetare för olika former av workshops och inspiration.
MAFs längre eller kortare kurser har under alla år varit inkörsporten till, eller en möjlighet till vidareutveckling av, snart sagt alla teatervärldens hantverk. Vi hoppas också att de kan ge inspiration och främja kreativitet, lust och förmågan att se nya möjligheter. Vi har terminskurser, kort/helgkurser, lovaktiviteter, kurser för barn, ungdomar och vuxna i olika åldrar.

Viktigt för dig som är vuxen och anmäler dig till en kurs!

Kursanmälan är bindande. Kursdeltagare debiteras således hel kursavgift även om hen skulle utebli från kursen. Drabbas kursdeltagare av sjukdom och dennes sjukdom är av sådan art att deltagaren inte rimligen kan fullgöra hela kursen och detta kan styrkas med läkarintyg debiteras endast en expeditionsavgift om 50 kr.
Om sista anmälningsdag redan passerat?
Ibland finns det möjlighet att delta i en kurs även om sista anmälningsdag redan varit.
Kontakta oss på info@m-a-f.org så ska vi försöka hjälpa dig.

Läs mer här om kurser för Barn och Ungdom.

Läs mer här om våra pedagoger.

Adress

Torpgatan 21
211 52 Malmö

Social Medier

Facebook

Mail

info@m-a-f.org