Styrelsen

I våra stadgar står det bl.a. att:

  • Malmö AmatörteaterForum är en ideell förening och samarbetsorganisation för amatörteatern  i Malmö och skall genom sin verksamhet stärka kontakterna och utbytet mellan amatörteatergrupperna.
  • MAF skall verka för såväl kvantitativ som kvalitativ utveckling av amatörteatern i enlighet med medlemmarnas beslut.
  • MAF skall verka för att amatörteatern förankras i samhället, för konstnärlig yttrandefrihet och demokratiska arbetsformer.
  • MAF är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.”

OBS!

Vill du ha kontakt med styrelsen, Maila till

styrelsen@m-a-f.org

Eller 

marketing@m-a-f.org

 

MAFs Styrelse från 4 mars 2023

Ordförande:
Sigrid Wikström – Teater Rabiata, valdes 2023 för två år.  

Vice ordförande:
Anna Bondeson – Teater Rabiata, valdes 2023 för 1 år. 

Kassör:
Giovanni Li Mura Calini – On Stage Skåne, valdes 2023 för 2 år. 

Sekreterare:
Freja Brons – On Stage Skåne, valdes 2023 för 1 år. 

Ledamöter:
Christine Toresdotter Nilsson – Pedagog, valdes 2023 för 1 år.

Therese Jangbo – Malmö Impro, valdes 2023 för 1 år.

Elsa Lovisa Mårtenson – Pedagog, valdes 2023 för 1 år.

Birgitta Bjerring – Pyramidteatern, valdes 2023 för 1 år.

Suppleanter:
Martin Birgersson – Malmö Impro, valdes 2023 för 1 år.

Ture Butler – Enskild medlem, valdes 2023 för 1 år.

Karl-Kristoffer Johnsson – On Stage Skåne, valdes 2023 för 1 år.

Mark Base – On Stage Skåne, valdes 2023 för 1 år.

 

Adress

Torpgatan 21
211 52 Malmö

Social Medier

Facebook

Mail

info@m-a-f.org