Resurser i huset

Malmö AmatörteaterForum, MAF, är en unik paraplyorganisation för 25-30st amatörteaterföreningar i Malmö. Det är den första organisationen i Sverige av detta slag. Vi har även en Barn & Ungdomsverksamhet och en kursverksamhet

Vi har ett eget teaterhus mitt i centrala Malmö, med 3 egna scener, 5 repetitionsrum, kontor & biljettbokning, utrustad ateljé med kostymförråd & rekvisitaförråd, utrustad verkstad med tillgång till scenografiförråd, och en teaterteknikavdelning som ser till att våra scener är utrustade på det bästa sättet för vår verksamhet.

Principen för våra hantverksavdelningar och administrationen är: ”Hjälp till själv-hjälp”!

MAFs verksamhet bedrivs med stöd av Malmö Kulturnämnd, Fritid Malmö och Stadsdelsområde Norr.

OBS!
Alla lokaler i Ungdomens Hus disponeras inte av MAF! Här finns också andra verksamheter som har fasta lokaler eller bedriver regelbunden verksamhet. Lokalerna hyrs också ut till allehanda arrangemang – allt från privata fester och bröllop, till kursverksamhet, teater- och musikföreställningar.

Det går bra att hyra dessa lokaler, t ex Festsalen eller Café Barbro – men detta kostar pengar för teatergruppen! För att hyra kontakta då Ungdomens Hus.

Generellt för alla lokaler – repsalar och scener – är att alla lokaler ska bokas i förväg på MAF & att man inte får använda lokaler på tider som inte är bokade.

Scener

Vi förfogar över tre scener av varierande storlek. Alla scener är så kallade blackbox-scener och är utrustade med grundljus och grundljud.

Replokaler

MAF har fem replokaler i varierande storlekar. Tre av lokalerna är utrustade med piano. Alla medlemsgrupper kan boka replokal gratis, medan enskilda medlemmar måste betala.

Önskemålom bokningar av replokaler för hösten ska senast lämnas in 15 maj, och för våren ska man lämna in önskemålen senast 15 november.

Efter dessa datum kan man boka replokaler i mån av tid och plats.

Eftersom vi finns i Ungdomens hus, kan vi genom dem också få tillgång till deras lokaler för möten, repetitioner eller föreställningar. För dessa lokaler betalas hyra till Malmö stad (av teatergruppen).

Teknikavdelning - Ljus & Ljud

Det finns grundljus och grundljud på varje scen, men vår tekniker kan även hjälpa grupperna med ytterligare teknik om så skulle behövas.

Efter spelperioden kollar vi att inget är trasigt. Om glödlampor går sönder under en spelperiod så är det gruppens ansvar att ersätta dem. Det jämnar ut sig i längden och kostnaden betalas av de som faktiskt använder våra lampor.

Verkstad & scenografi

MAF har ett stort scenografiförråd med allehanda möbler, fönster, dörrar och dylikt som medlemsgrupperna gärna får låna. Eftersom förrådet ligger en bit från MAF måste våra snickare köra scenografin till scenerna, bensinen betalas av respektive grupp.

Precis som med kostymerna hjälper vår verkstadspersonal gärna grupperna med scenografi. I mån av tid kan det även byggas nytt, men då måste gruppen själv betala inköp av material. Arbetet är gratis.

Ateljén - Kostym & Rekvisita

MAFs kostymförråd uppgår i dag till ca 1700 kostymer. Dessa kostymer sköts av ateljépersonal som lånar ut efter behov till våra medlemsgrupper. Enskilda medlemmar kan inte låna kostymer.

I ateljén kan grupperna, i mån av tid, också få hjälp att ändra eller sy nya kostymer. Medlemsgrupperna måste betala för nytt materialinköp men inte för arbetet.

Vår personal i ateljén har också hand om vårt rekvisitaförråd

 

Kontoret & Administration

Kontoret erbjuder MAFs medlemmar möjlighet till kopiering och kan också hjälpa till med biljettbokning som alla medlemsgrupper kan utnyttja under sina spelperioder. Personalen på kontoret ser även till att all aktuell information om föreställningar kommer ut på vår hemsida och Facebook och till andra intressenter, under förutsättning att de får informationen i god tid från respektive grupp förstås.

På kontoret bokar man replokaler och scener samt hämtar ut nycklar till dessa. Maila info@m-a-f.org och bestäm en tid för utkvittering av nycklar.

Vi har även ett bibliotek med ett antal manus och böcker som våra medlemmar kan utnyttja fritt. Vid hemlån – högst fyra böcker/manus åt gången – betalas en depositionsavgift på 200 kr som återbetalas vid återlämnandet.

Adress

Torpgatan 21
211 52 Malmö

Social Medier

Facebook

Mail

info@m-a-f.org