Föreställningar

Malmö AmatörteaterForum bildades 1996 och har sedan dess gett Malmöpubliken upplevelser i det stora och i det mindre formatet, inom snart sagt alla teatergenrer. Medlemsgruppernas frihet och ofta profilerade särarter – det må vara musikal, improvisationsteater, fysiskt drama, kördramatik, opera, fars, lustspel, berättarteater, klassiker från hela världen eller nyskrivet/eget material – utgör tillsammans den mångfald av uttryck som från scenerna riktar sig till såväl barn som ung och vuxen publik.

Det unika teaterhuset MAF, inrymt i Ungdomens Hus lokaler vid N Skolgatan/Spångatan/Torpgatan, ger genom samarbetet mellan i dagsläget ett 30-tal amatörteatergrupper och de gemensamma resurserna – repetitionslokaler och scener, teaterteknik samt kostym- och scenografiförråd – amatörteaterkulturen i Malmö en fast grund att stå på i sin strävan mot såväl konstnärliga uttryck som meningsfull fritidsaktivitet.

Amatörteaterutövarnas energi, vilja och kreativitet får ytterligare stöd och utvecklingsmöjligheter genom den anställda personalen, som genom att tillföra och produktions- och marknadsföringshjälp, biljettbokning, fortbildningsmöjligheter samt praktisk, handledning och inspiration i alla delar av produktionsarbetet.

Detta ger tillfälle till att träna och utveckla sina färdigheter inom alla teaterdiscipliner för tusentals amatörteaterutövare, antingen man strävar mot ett framtida yrke eller väljer teatern som fritidssysselsättning.

MAF kan möjliggöra möten mellan generationer, mellan olika delar av Malmö, mellan olika kulturer och mellan proffs och amatörer.

Adress

Torpgatan 21
211 52 Malmö

Social Medier

Facebook

Mail

info@m-a-f.org