Barn & Ungdom

Vi erbjuder kurser i teater för barn och ungdomar, från 7-8 år och uppåt, vilka leds av drama- och teaterpedagoger, skådespelare och/eller regissörer. Verksamheten bedrivs i MAFs lokaler i Ungdomens Hus, mitt i Malmö. Vi har terminskurser och arrangerar även lovaktiviteter.

I grupperna arbetar man med drama- och teaterövningar, och så småningom kanske med en föreställning anpassad efter deltagarnas ålder och erfarenhet.

Varje år en helg i maj så arrangerar MAF en Barn & UngdomsFestival. Alla grupper inom Barn & Ungdom är med i denna scenfest; de olika grupperna gör uppspel av de föreställningar och program de förberett och arbetat med under våren.

Kurserna arrangeras av MAF i samarbete med ABF Malmö. Begränsat antal platser.

Vill du vara med i någon av våra teatergrupper?

Anmäl dig!

För mer information kontakta Barn- & Ungdomsverksamheten på barnungdom@m-a-f.org

Vårens grupper startar normalt i mitten av januari och höstens grupper i september!

Anmäl dig här!

OBS!

Anmälan till Barn & Ungdomsverksamheten kan göras när som helst under året. En sådan anmälan är inte bindande, utan innebär att du placeras i kö och kan börja i en av våra grupper när det finns en plats ledig. Om du inte redan är medlem i MAF, så kan du bli enskild medlem genom att betala en medlemsavgift på 150 kr (i samband med terminsavgiften).

Barn & Ungdomsverksamheten.
MAFs omfattande och breda barn & ungdomsverksamhet, står också för föryngring, tillväxt, vitalitet och utveckling av den större helheten. Många av ungdomarna stannar kvar i verksamheten under hela sin skoltid – och går i vissa fall vidare till andra teaterutbildningar på gymnasial eller högre nivå. Några av de mest sammansvetsade kursgrupperna bildar egna teatergrupper, eller går in nya sammanhang i de redan etablerade medlemsgrupperna.

Hos oss på MAF kan du:

  • Repa i våra repsalar,
  • Spela på våra scener;
  • Gå på våra kurser och träffa andra som och tycker att scenkonst är det roligaste som finns!

Adress

Torpgatan 21
211 52 Malmö

Social Medier

Facebook

Mail

info@m-a-f.org