Bli medlem!

Bli medlem i MAF–
grupp-, enskild- eller familjemedlem!

MAF är en ideell förening som är öppen för alla som på olika sätt vill vara med om att främja amatörteaterverksamhet i Malmö.
Man kan bli enskild medlem, eller om man är en familj så kan man lösa familjemedlemskap, men det innebär inte alls lika många fördelar som om ni är en grupp, då MAF i första hand är en organisation för amatörteatergrupper i Malmö.

Medlemsavgifter

Medlemsgrupp 1750 kr
Varje medlem/grupp betalar 100 kr /medlem i den enskilda medlemsgruppen.
Medlem under 20 år betalar 50 kr / medlem i den enskilda medlemsgruppen
Enskild medlem betalar 150 kr
Familj betalar 200 kr
Avgift för varje försåld biljett vid föreställningar 20 kr

Lösa Enskilt medlemskap eller Familjemedlemskap

Medlemsavgift Enskilt medlemskap kostar 150 kr. Hela familjen blir medlem för 200 kr!
Som enskild medlem har du inte tillgång till alla resurser i huset som teatergrupperna kan använda sig av, men får fortlöpande information om verksamheten och rabatter på alla våra föreställningar och kurser.

Enskilt medlemskap kan lösas när som helst under året, och gäller kalenderårsvis.

Hur blir en amatörteatergrupp med säte i Malmö medlem i MAF?

Man ansöker genom att kontakta MAFs styrelse (styrelsen@m-a-f.org), och berätta om sin verksamhet, samtidigt som man lämnar kopior på olika dokument som styrker ovanstående + en medlemslista för gruppen.

Dokumenten styrelsen behöver är alltså kopia på registreringsbevis – som visar att man är organiserad som en förening i Malmö, dvs. har fått ett organisationsnummer från Skatteverket, föreningens stadgar, konstituerande årsmötesprotokoll som visar att dessa stadgar är antagna + senaste årsmötesprotokoll som visar val av den nuvarande styrelsen och revisor(er), samt medlemslistan med namn, adress, telefonnummer, epost-adress och personnummer för samtliga medlemmar, och vem som är MAFs kontaktperson i föreningen.

När man blivit godkänd som medlemsgrupp betalar man sin medlemsavgift.
Medlemsavgiften betalas till MAFs plusgiro 459 69 64 – 9 – eller swishas till MAF 123-554 53 22 senast den 15 februari innevarande år. Den ska betalas innan verksamheten i repetitionsrum och på scener startar! Var noga med att skriva ett meddelande så vi vet vem och vilka betalningen avser.

 Bli Gruppmedlem!

För att bli medlem i Malmö AmatörteaterForum ska man helst vara en amatörteaterförening. Man kan bli enskild medlem också, men det innebär inte alls lika många fördelar som om ni är en grupp, då MAF nämligen är i första hand en organisation för amatörteatergrupper i Malmö

Medlemmarnas ansvar – förmåner och åtaganden

Vad vill vi att föreningarna ska göra?

  • lämna ett medlemsregister till MAFs kontor.
  • Betala en medlemsavgift till Malmö AmatörteaterForum
  • Delta med minst en representant vid obligatoriska möten, såsom ex. års- och extra årsmöten.
  • Rapportera föreningens aktiviteter och sammankomster till Malmö AmatörteaterForum.
  • Acceptera och följa MAFs stadgar och övriga regler.

OBS!

Medlemmar kan inte boka MAFs lokaler för fester, låna kläder till maskerader, eller över huvud taget använda MAFs resurser för någonting annat än de teaterprojekt som din egen förening står bakom.

Förmåner som medlem i MAF – gruppmedlemmar, enskild och familjemedlem?

  • Rabatt på andra medlemsgruppers föreställningar – alla medlemsgrupper förbinder sig till att ge rabatterat biljettpris till MAFs medlemmar
  • Rabatter på MAFs kurser (som oftast är flera hundra kronor billigare om man är medlem),
  • Ibland erbjudanden och rabatter hos våra professionella teatergrannar i Malmö

OBS! Vad gäller?

Alla som medverkar i verksamheten måste vara medlemmar i föreningen och tillkommande medlemmar under verksamhetsåret anmäls och betalas fortlöpande till MAF.
Enligt beslut ska varje grupp betala för alla sina medlemmar, även om de också samtidigt är medlemmar i en annan grupp, eller redan har betalat enskilt medlemskap, t ex för att gå en kurs. Detta innebär inte att medlemmen blir dubbelregistrerad hos oss, men att varje grupp i någon mån betalar i förhållande till de resurser man utnyttjar.

Alla resurser på MAF – utom förbrukningsmaterial, kopiering, transporter m.m. – är sedan kostnadsfria. Man får tillgång till repetitionslokaler, scener, teaterteknik, kostymförråd, ev. gemensam marknadsföring och en massa hjälp, och hjälp till självhjälp på vägen av vår personal utan extra kostnader.
Medlemsgrupperna betalar bara för ren förbrukning, dvs. material som köps in till produktionerna, kopiering och transporter. Det gäller även om man hyr in specialteknik som gruppen har behov av.

Mycket återanvänds på MAF. För t ex scenografi som byggs, eller kläder som sys, med material som inte finns i lager, gäller att teatergruppen betalar för materialet, men att föremålet/plagget sedan tillfaller MAF, för att kunna användas av andra grupper i framtiden.

Adress

Torpgatan 21
211 52 Malmö

Social Medier

Facebook

Mail

info@m-a-f.org