Simply Opera

Simply Opera är en amatöroperaförening som vill framföra rolig och enkel opera, även för den ovane.
1988 bildade operasångaren Christian Fürst Myrup föreningen Opera Semplice i Malmö. Här kunde alla få möjlighet att pröva på att sjunga opera och såväl glada amatörer som sång-och musikstuderande deltog året därpå i sällskapets första uppsättning, Purcells ”Dido och Aeneas” och Gays ”Tiggarens opera” på dåvarande Fakiren i Malmö. Fram till Christians tragiska frånfälle 1998 gjordes ett 20-tal uppsättningar.
Vid Christians tragiska frånfälle 1998, beslöt medlemmarna att ombilda föreningen och fortsätta verksamheten i Christians anda. Under namnet Simply Opera har vi gjort ett antal uppsättningar med målsättningen att framföra rolig och enkel opera som kan tilltala en bred publik.

Facebook

Benjamin Boysen: 076-1831775
Epost: mail@benjaminb.se

Eva Söderquist: 070-5242357
Epost: emvs@mail.se

Adress

Torpgatan 21
211 52 Malmö

Social Medier

Facebook

Mail

info@m-a-f.org