Hur blev MAF MAF?

År 1993 bildades AMALIA, Amatörteatergrupper i Malmö, som en paraplyorganisation för amatörteaterverksamheten i Malmö.

 

Till denna förening anslöt sig de flesta aktiva grupperna som fanns i staden, och i de mål som sattes upp för föreningen ingick att stärka amatörteaterns roll, hjälpa nya grupper att komma igång, samt sprida kunskap och information till alla intresserade om hur man går tillväga när man ”gör teater”. En amatörteaterkonsulent med bred kunskap fanns anställd i AMALIA för att handha alla dessa arbetsuppgifter.

Redan tidigt i AMALIAs historia dök idén om ett gemensamt amatörteaterhus upp. Under tiden som sökandet efter lokaler pågick, utkristalliserades mer och mer de tankar som sedermera har blivit grundstommen i Malmö AmatörteaterForum.

Under hösten 1995 uppenbarade sig en oväntad möjlighet att starta denna verksamhet i ett välutrustat hus. Tyvärr var anledningen tragisk, nämligen att den anrika föreningen Studioteaterns gick i konkurs. För att inte alla de resurser och all den kunskap som hade byggts upp skulle gå förlorade, såg både AMALIAs medlemsgrupper och de kommunala instanserna här en chans att bevara och bygga vidare.

Idén om Malmö AmatörteaterForum växte fram, och ett intensivt planeringsarbete vidtog för detta hus och förvaltandet av alla dess resurser. Alla såg det som en positiv lösning, och valde att ställa sig bakom idén och att medverka till den.

Den 9 januari 1996 ombildades AMALIA till Malmö AmatörteaterForum, och antog därmed nya stadgar och delvis nya riktlinjer. 

Efter de inledande projektåren 1996/1997 har nu MAF funnit sin form, som en organisation som på ett bra och ekonomiskt sätt representerar och tillvaratar amatörteaterverksamheten i Malmö stad. Genom ett gemensamt utnyttjande av resurser sparar man hundratusentals kronor – och ger många möjlighet att få ta del av de fantastiska resurser som finns på MAF.

En resursförsedd, experimentell och utmanande amatörteater är en nödvändig förutsättning utifrån återväxt- och publiksynpunkt.

Enskilda medlemmar

Medlemsgrupper

Adress

Torpgatan 21
211 52 Malmö

Social Medier

Facebook

Mail

info@m-a-f.org