En demokratisk organisation

MAF är en paraplyorganisation som i dagsläget räknar in ca 750 enskilda medlemmar, som i sin tur är organiserade i någon av våra ca 24 medlemsgrupper. I en så stor förening kan det vara svårt att uppnå god demokrati. Dock har vi ända sedan vi började planera denna organisation, försökt sträva efter just detta.

Vad är då demokrati, eller hur uppnå demokrati i en paraplyorganisation av detta format? Vi valde en traditionell demokratisk föreningsuppbyggnad, varje enskild medlem har 1 röst på årsmöten och Forummöten. Vid årsmötet väljs en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör, 2 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen är det högsta beslutsfattande organet i organisationen och arbetsgivare till den personal som finns på MAF. Personalen i sin tur sköter det löpande arbetet inom organisationen.

Enskilda medlemmar

Medlemsgrupper

Adress

Torpgatan 21
211 52 Malmö

Social Medier

Facebook

Mail

info@m-a-f.org