Den ekonomiska strukturen

Paraplyorganisationen MAF förvaltar alla inventarier, inklusive tekniken, dvs alla materiella resurser. Medlemsgrupperna lånar och använder dessa, naturligtvis under ansvar, men de behöver inte betala någon hyra. Den enda kostnad de åläggs är för förbrukningsmaterial, samt för de nyinköp som är nödvändiga för just deras produktion. Vid eventuell skadegörelse på, eller misskötsel av, de inventarier grupperna lånat blir grupperna naturligtvis ersättningsskyldiga. Detta regleras i de låneavtal som upprättas mellan MAF och grupperna.

Varje grupp har sin ekonomi helt separerad från MAF:s. På så sätt äventyras aldrig huvudorganisationen; skulle det gå så illa att någon av medlemsgrupperna tar på sig en för stor kostym och går i konkurs, finns ändå alla inventarier, lokalkontrakt samt telefoner och liknande kvar. Verksamheten kan drivas vidare, helheten blir inte skadad. Den grupp som har ”misskött” sig, eller haft otur, har alla möjligheter att komma igen, förhoppningsvis visa av skadan.

En annan positiv effekt av denna organisationsform är att det totalt sett kan skapas mer teater för mindre pengar. Tidigare behövde varje enskild grupp hyra både lokal, teknik och i många fall köpa eller hyra andra saker som de nu får låna gratis från MAF. Trots att Malmö Stad ger ett ganska stort bidrag till MAF, blir ändå kostnaden totalt sett mindre än tidigare, eftersom man inte behöver ge så stora, om ens några, projektbidrag till varje enskilt projekt. Alltså blir det mer teater för mindre pengar. Detta beror naturligtvis på att när fler får tillgång till resurserna, utnyttjas de också mer. En sådan maximal användning är väl en modell som ”ligger i tiden” i dessa dagar, då den ekonomiska krisen hela tiden blir värre, och man överallt får höra att pengarna inte räcker.

Adress

Torpgatan 21
211 52 Malmö

Social Medier

Facebook

Mail

info@m-a-f.org