Teater Thea

Teater Thea är öppen för alla vuxna, i mån av plats. Teater Thea tror på alla människors skapande förmåga, vill du spela teater, så kan du lära dig. Därför har vi inga inträdeskrav inte heller inträdesprov.

Med professionell hjälp lär medlemmarna sig skådespelarkonsten.
Teater Thea spelar i första hand talteater och försöker finna olika pjäser för att uppnå variation. Amatörteaterföreningen bildades 2007 av teaterpedagogen Jana Augustsson samt en grupp amatörteaterentusiaster.

Föreningen har två fasta repetitionsgrupper, en blandad vuxengrupp som träffas på torsdagskvällar och en seniorgrupp. Vi har två ytterligare vuxengrupper, en som träffas på söndagar och en som träffas på andra dagar. Grupperna repeterar och spelar varsin föreställning per år. Teater Thea har ibland även andra aktiviteter för medlemmarna.

Det finns även plats för nya medlemmar som vill prova på arbetet bakom scen med kostym, scenografi eller ljus och ljud. Är du en sakletare som vill leta reda på rekvisita eller är du intresserad av PR, program och affischer? Hos Teater Thea finns det plats. För mer information, tala med vår kontaktperson.

Teater Theas namn kommer från det grekiska ordet theatron, det var namnet på den antika teaterns åskådarplats och har hos oss fått ge namn till hela teaterbyggnaden.

Vi är en ideell förening som samarbetar med ABF. Föreningen erhåller ibland ekonomiskt stöd, t.ex. från Malmö Kulturstöd och olika stiftelser.

Adress

Torpgatan 21
211 52 Malmö

Social Medier

Facebook

Mail

info@m-a-f.org