Föreställningar Kurser Barn och ungdom Organisationen Resurser i huset Medlemmar Kontakta oss
Åter till första sidan
organisationen
detta har hänt
en demokratisk organisation
ekonomisk struktur
medlemsansvar
stadgar och styrelse

En demokratisk organisation

MAF är en paraplyorganisation som i dagsläget räknar in ca 750 enskilda medlemmar, som i sin tur är organiserade i någon av våra ca 24 medlemsgrupper. I en så stor förening kan det vara svårt att uppnå god demokrati. Dock har vi ända sedan vi började planera denna organisation, försökt sträva efter just detta.

Vad är då demokrati, eller hur uppnå demokrati i en paraplyorganisation av detta format? Vi valde en traditionell demokratisk föreningsuppbyggnad, varje enskild medlem har 1 röst på årsmöten och Forummöten. Vid årsmötet väljs en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör, 2 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen är det högsta beslutsfattande organet i organisationen och arbetsgivare till den personal som finns på MAF. Personalen i sin tur sköter det löpande arbetet inom organisationen.


 
Malmö AmatörteraterForum