Föreställningar Kurser Barn och ungdom Organisationen Resurser i huset Medlemmar Kontakta oss
Åter till första sidan
organisationen
detta har hänt
en demokratisk organisation
ekonomisk struktur
medlemsansvar
stadgar och styrelse

Medlemmarnas ansvar

De föreningar som väljer att gå med i MAF, måste fullgöra en del plikter gentemot föreningen. Dessa sammanfattas här nedanför.

Föreningens insats:

  • lämna en medlemslista eller ett medlemsregister till MAFs kontor.
  • betala en medlemsavgift till Malmö AmatörteaterForum, senast den 15 februari på innevarande år. För 2016 är denna 1.500:- per medlemsförening, samt 50:- per vuxen medlem (över 20 år) och 20:- per barn- och ungdomsmedlem.
  • deltaga med minst en representant vid obligatoriska möten, sk Forum-möten, samt års- och extra årsmöten. Sammanlagt ca 4 tillfällen/år.
  • rapportera föreningens aktiviteter och sammankomster till Malmö AmatörteaterForum.
  • acceptera och följa MAFs stadgar och övriga regler.


 
Malmö AmatörteraterForum