Föreställningar Kurser Barn och ungdom Organisationen Resurser i huset Medlemmar Kontakta oss
Åter till första sidan
medlemsinfo
medlemsgrupper
bli medlem

Medlemsinfo

För medlemskap i MAF 2018 betalar
medlemsgrupper 1.500 kr per grupp +
50 kr per medlem som under året fyller
minst 20 år (20 kr för yngre
medlemmar).

Dessutom tillkommer 5 kr per försåld
föreställningsbiljett under spelåret -
dock högst 3.000 kr per produktion.

Denna del av medlemsavgiften betalas
givetvis efter att spelperioden är
avslutad.

Medlemsavgiften betalas senast
2018 02 15!
Men: Vill man börja använda MAFs
resurser före detta datum, betalas
medlemsavgiften innan verksamheten i
repetitionsrum och
på scener startar!


Enskilt medlemskap kostar 100 kr.
Hela familjen blir medlem för 150 kr!
Som enskild medlem har du inte
tillgång till alla resurser i huset som
teatergrupperna kan använda sej av,
men får fortlöpande
information om verksamheten och
rabatter på alla våra föreställningar och
kurser.

Enskilt medlemskap kan lösas när som
helst under året.

Alla medlemsavgifter betalas via vårt
SWISH-nummer 123 554 53 22, eller
på plusgiro 459 69 64-9.
Glöm inte att skriva avsändare!

Eva Söderquist, verksamhetsledare 06 Februari 2018
 
Årsmöte 2018 - söndagen 8 april!

Efter sista december så börjar arbetet
med årsmötet som kommer att gå av
stapeln söndagen den 8 april 2018.

Starttid och plats för mötet meddelas så
fort det är bestämt!

Vi kommer att göra allt det man ska
göra på ett årsmöte: kolla på
verksamhetsberättelsen och den
ekonomiska årsredovisningen, planerna
för 2018 och 2019, välja den nya
styrelsen och lite mer.

Kanske träffa många medlemmar och
kanske få något smakprov eller kanske
få se en hel föreställning?!

Vad tycker du?

Jättevälkommen!
Ämne för Forum-möte?

`Forummöte` -
ett medlemsmöte i MAF,
då styrelsen, personalen
och medlemmarna
träffas för att utbyta information,
inspiration och ibland för att
hitta helt nya kopplingar inom
och runt omkring föreningen.

Till ett sådant möte kallar styrelsen!

När tycker du att vi ska ha nästa möte?
&
Vad vill du att det ska handla om?
Malmö AmatörteraterForum